Champignon compostering en teelt

Champignons groeien op compost. De compost wordt bereid bij gespecialiseerde bedrijven. Vanaf het moment dat de grondstoffen gemengd worden tot aan het afleveren van de compost bij de productie kwekerijen, duurt vier tot zes weken. De exacte tijd is afhankelijk van de grondstoffen en het systeem van het compostbedrijf.

Als de compost bij de productie kwekerij is aangebracht, duurt het ongeveer 16 tot 20 dagen voordat er begonnen kan worden met het oogsten van champignons. Er wordt gedurende twee tot drie weken geoogst. Daarna is het niet meer rendabel om verder te oogsten.

Het compostering schema

1. Vullen van de cel

Na 14-18 dagen wordt de compost naar de kwekerij getransporteerd. bij de kwekerij wordt de teeltcel gevuld met compost met een speciale vulmachine. Een teeltcel is een geklimatiseerde ruimte met stellingen. Tijdens het vullen wordt de compost in een laag van 20 cm met daarop een laagje van 5 cm dek-aarde op de compost gelegd. Deze laag wordt in de stelling van de teeltcel getrokken. Dek-aarde bestaat uit een mengsel van veen, die door gespecialiseerde bedrijven is gemengd. Op kwekerijen waar fase III zelf wordt gedaan, blijft de compost in de cel, maar wordt er na 14-18 dagen een laagje dekaarde op de compost gelegd.

Een teeltcel is een geklimatiseerde ruimte met stellingen.

2. Myceliumgroei in de dek-aarde

Na het vullen van de cel, gaat het mycelium vanuit de compost in de dek-aarde groeien. Dit proces duurt 4-7 dagen. Tijdens de myceliumgroei in de dek-aarde wordt er water gegeven aan de dek-aarde. Door het geven van water in de myceliumgroei fase, kan het mycelium niet naar de oppervlakte van de dek-aarde groeien.

3. Herstelgroei

Na myceliumgroei in de dek-aarde vindt de herstelgroei fase plaats. Deze fase duur 1 tot 2 dagen. In de herstelgroei fase, wordt geen water gegeven en een vochtig, warm klimaat gecreëerd (vergelijkbaar met de zomer). Door dit klimaat groeit het mycelium naar de oppervlakte van de dek-aarde.

4. Afventileren & knopvorming

Als het mycelium naar de oppervlakte is gegroeid, begint de kweker met afventileren. Het afventileren is het nabootsen van de herfst. Door koudere lucht en lagere CO2 gaat het pluizige mycelium samentrekken. Als het mycelium zich heeft samen getrokken, vormt het na ongeveer 5-6 dagen na het afventileren knopjes. Deze knopjes (zo groot als speldenknoppen) zijn de primordia van de champignon.  Deze periode wordt de knopvorming genoemd. Daarna wordt de Relatieve Vochtigheid (RV) in de cel langzaam verlaagd, zodat de knoppen beginnen uit te groeien tot champignons. Van knop tot oogstbare champignon duurt 5 tot 7 dagen.

5. Oogstfase

Het oogsten van champignons gaat in “vluchten”.

  • De eerste vlucht wordt geplukt in 4 tot 5 dagen en brengt 16 tot 20 kg/m2 op.
  • De tweede vlucht komt na ongeveer 5-7 dagen en brengt iets minder aan productie, 9-11 kg/m2.

De totale productie ligt tussen de 26 en 32 kg/m2.

Tijdens de oogst word de champignon in de juiste verpakking gesorteerd en afgewogen. Dit om zo min mogelijk handelingen te verrichten wat schade kan brengen aan de champignon.

De totale productie ligt tussen de 26 en 32 kg/m2.

6. Leegmaken van de teeltcel

Aan het einde van de teelt word de teeltruimte en de uitgewerkte compost in het geheel verhit. Dit gebeurd door middel van stoom,  om zo alle ziekten en plagen af te doden. Na het doodstomen wordt de compost uit de cel gehaald, de cel wordt vervolgens schoon gemaakt en kan daarna weer een nieuwe teeltcyclus starten.

7. Champignons snel-koelen

Na de oogst worden de champignons naar de snelkoeling gebracht om deze binnen 45 minuten van +/-13 graden af te koelen naar +/-3 graden. Dit komt ten goede van de kwaliteit van de champignon, ze kunnen hierna direct verpakt worden. Zodra een champignon warm verpakt wordt kan dit condensvorming aan de onderzijde van het dekseltje of folie veroorzaken.

8. Het verpakken

Tijdens het verpakken worden de schaaltjes op de invoerband van de verpaklijn geplaatst. Vervolgens wordt door middel van een checkweger het schaaltje gecontroleerd op gewicht. Bij het juiste gewicht word het schaaltje door gevoerd naar de verpakmachine. Tijdens deze doorvoer ondergaat het schaaltje een visuele controle waarna het voorzien wordt van een deksel, (top) seal of folie met daarop een etiket met alle benodigde info.

9. Transport

De verpakte champignons staan klaar in de koelcel om getransporteerd te worden naar bijv. distributiecentra, overslagen, markten of direct richting de winkels. Geurts Champignons Milheeze levert zowel nationaal als internationaal. Ons transport gaat dus ook de grens over!