Breed scala aan certificeringen

Het is voor consumenten en toeleveranciers steeds belangrijker om aan de eisen te voldoen. Door middel van een breed scala aan certificeringen kunnen wij aantonen dat we de daad bij het woord voegen en ons houden aan duurzaamheids- en kwaliteitseisen.

We borgen kwaliteit in elke schakel van de keten, door voortdurend te controleren, evalueren en optimaliseren. Daarnaast laten we onze processen regelmatig auditen door onafhankelijke certificerende instanties. Zij bevestigen ons kwaliteitsstreven en hebben alle certificaten toegekend.

GlobalGAP

Global Good Agricultural Practices. Dit keurmerk is verplicht gesteld door verschillende Europese supermarkten en stelt onze primaire producenten in staat hun inspanningen op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit te certificeren. De GlobalGAP standaard is specifiek van toepassing op de productie van landbouwproducten voor menselijke consumptie. Dankzij de richtlijnen van GlobalGAP voldoen de producten van Geurts Champignons aan:

 • Veiligheid en welzijn van landbouwers en consumenten
 • Traceerbaar
 • Minimalisering van pesticiden
 • Minimalisering van agrochemische toevoegingen
 • Integrated Crop Management (ICM)
 • Efficiënt gebruik van resources
 • Milieubewustzijn

IFS

IFS staat voor International Food Standard. Binnen IFS wordt er gewerkt met 10 criteria. Elk jaar wordt Geurts Champignons gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie om te zien of we nog steeds voldoen aan de hoge eisen van dit prestigieuze keurmerk. Alleen als we aan alle criteria voldoen, krijgen we deze certificering.

 • Verantwoordelijkheid van het hoger management
 • Kwaliteit en voedselveiligheid managementsysteem
 • Management van middelen en personeel
 • Planning en productieproces
 • Metingen, analyse, verbeteringen

Skal Biocontrole

Skal Biocontrole is een onafhankelijke, betrouwbare organisatie als het gaat om het waarborgen van onze biologische producten. Het Skal keurmerk garandeert dat Geurts Champignons voldoet aan de strenge EU-regels voor het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten. Als onafhankelijke organisatie zorgt Skal Biocontrole voor het toezicht op de biologische sector in Nederland.

Planetproof

Geurts Champignons zet zich in voor duurzamere productie met het Planet Proof keurmerk. Als ketenregisseur zorgen we dat onze telers aan de strenge eisen voldoen. Het keurmerk staat voor een schonere lucht, vruchtbare grond, goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Door ons in te zetten voor duurzaamheid dragen wij bij aan een betere wereld voor iedereen.

GRASP

Geurts Champignons hecht veel waarde aan goede arbeidsomstandigheden en werkgeverschap. Dit wordt gewaarborgd door middel van het GRASP-certificering, een onderdeel van GlobalGAP. Hierbij wordt gecontroleerd of Geurts Champignons voldoet aan strenge eisen op het gebied van personeels- en loonadministratie, pensioenen, uitbesteding van werk en sociale aspecten zoals het welzijn en beloningsniveau van medewerkers, en gezondheids- en veiligheidsaspecten. Zo garandeert Geurts Champignons dat zij op een verantwoorde en respectvolle manier omgaan met hun medewerkers.

SNF

Geurts Champignons is in het bezit van het SNF-keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen. Dit keurmerk garandeert de kwaliteit van huisvesting voor onze arbeidsmigranten. Het voldoen aan de gestelde normen wordt gecontroleerd door gemeenten, woningcorporaties, opdrachtgevers en andere belanghebbenden. Met het SNF-keurmerk winnen we het vertrouwen van al deze stakeholders en dragen we bij aan de verbetering van de leefomstandigheden van onze medewerkers.